Esikaupunkien Renessanssi

ajankohtaista

Esikaupunkien renessanssi

Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen on käynnistynyt. Esikaupunkien renessanssi siirtyy kokonaisuutena osaksi Helsingin uuden yleiskaavan valmistelua vuoden 2012 kuluessa.

Mikä on Esikaupunkien Renessanssi?

kaupunkipuisto, näkymä

Esikaupunkien renessanssi on strategista maankäytön suunnittelua. Tärkeässä roolissa on edellytysten luominen täydennysrakentamiselle. Tavoitteena on etsiä ratkaisuja kaupungin kasvun haasteisiin ja Helsingin esikaupunkialueen seudullisen roolin muuttumiseen. Täydennysrakentamisella ja kaupunkitilaa kehittämällä parannetaan esikaupunkialueiden asumistasoa ja viihtyisyyttä.

Esikaupunkialueilla on havaittavissa muutoksia, jotka eivät kaikki ole toivottavia. Näitä ovat muun muassa väestön väheneminen ja ikärakenteen yksipuolistuminen, jotka ovat johtaneet palvelujen kysyntäpohjan heikkenemiseen. Myös rakennuskanta ikääntyy, mikä on johtanut peruskorjaustarpeen kasvuun. Jotta esikaupungit säilyttäisivät houkuttelevuutensa, niiden vahvuuksia on tarpeen tukea sekä määrätietoisesti estää alueiden taantumista.